Dance World Cup Asia 2022

2021-2022年度學生自行參賽成績

 

主辦機構: DWC Asia Company

 

活動名稱: Dance World Cup Asia 2022

 

活動日期: 2022年5月24、26、29、31日

 

地點: /

 

負責老師: 林沁宜老師 (填表老師)

 

獲獎同學名單:

學生姓名

班別

參賽組別

獎項

黃詩婷

3A

High Top Shoes KGLZ-Children Large Group Jazz

Certificate of Achievement-Hong Kong Qualifying Match

ranked 2nd

港澳信義會小學
Hong Kong & Macau
Lutheran Church Primary School
  • 學校地址:新界將軍澳集福路4號
  • 電話:2701 9803 傳真: 2704 0066
  • 電郵: info@hkmlcps.edu.hk
Top